Flyer, engelsk betegnelse for vingespinnemaskin, overført til norsk som betegnelse for en forspinnemaskin for bomull, lin osv. Spindel og spole drives særskilt. Spolens omdreiningshastighet forandres, etter hvert som antall trådlag på spolen tiltar. Flyer betegner også vingen på spindelen som leder tråden til spolen. Se spinning.