bohembevegelsen

Bohembevegelsen, litterær retning i Norge i 1880-årene, har fått sitt navn etter Hans Jægers Fra Kristiania-bohêmen (1885). Bevegelsen oppstod ca. 1880 og var en utpreget bybevegelse. På det rent kunstneriske område var dens program en videre utforming av 1870-årenes krav om virkelighet. Av realismen utviklet det seg en naturalisme, som støttet til fransk litteratur, særlig Zola og Flaubert, satte seg som mål å fotografere livet. Dikteren skulle være vitenskapsmann, sosiolog, determinist, hans verker menneskelige dokumenter; Jæger hevdet til og med at hvert menneske burde skrive sin roman, hvor det nøye bokførte alle sine opplevelser; først da ville litteraturen få sin fulle betydning for samfunnet. Men gjennom sin individualisme og sitt krav om bekjennelse ble bevegelsen ironisk nok innledningen til 1890-årenes nyromantikk.

Politisk og samfunnsmessig sett fortsatte bevegelsen også linjen fra 1870-årene; men samtidig var den en reaksjon mot troen på det automatiske fremskritt. Bohembevegelsen inneholdt momenter både av sosialisme og av anarkisme. Størst sensasjon vakte diskusjonen omkring den frie kjærlighet. Jæger reiste kravet i Arbeidersamfundet høsten 1881, og vinteren 1882 var det flere moraldiskusjoner i Studentersamfundet. Striden ble ytterligere tilspisset da Fra Kristiania-bohêmen og Chr. Krohgs Albertine (1886) ble beslaglagt, og fortsatte med uminsket kraft da Jæger 1887 fikk en ny dom på seg. Den frisindede Studenterforening hadde i januar 1886 gjort striden til en kamp for ytringsfriheten, idet den vedtok en avskyresolusjon mot Justisdepartementets «straffeforfølgning mot en litterær meningsuttalelse». På bohemsiden stod, foruten Jæger, Krohg og på en måte Garborg, menn som Gunnar Heiberg, Ludvig Meyer, Andreas M. Hansen og andre. Striden kan spores langt ut i 1890-årenes diktning og debatt, bl.a. hos Hamsun, Kinck og Obstfelder. På lengre sikt bidrog den til større åpenhet i omtalen av seksuelle spørsmål.

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 2 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Litterære perioder og stiler

Hans H. Skei Universitetet i Oslo

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.