Formsand er en leirholdig, meget finkornete kvartssand for fremstilling av støpeformer. På grunn av faren for silikose brukes ofte knust olivinstein i stedet for kvartssand.