Yrkesfaglærer, lærer som særlig i videregående opplæring underviser i yrkesbetonte fag.