Bilsalmaker, vogn- og bilsalmaker, håndverker som særlig arbeider med å stoppe og trekke stoler, puter og vegger i biler og busser, eventuelt også fly og jernbanevogner, foruten å lage kalesjer, varetrekk o.l. Faget er en gren av salmakerfaget, som er et lærefag regulert av opplæringsloven. Se salmaker.