Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig tilleggsutdanning for kandidater med fagstudium fra universitet eller høyskole hvor pedagogisk teori og praksis ikke er en del av utdanningen, eller med yrkesutdanning og praksis fra yrkeslivet, og som ønsker å få fast ansettelse som fag- eller yrkesfaglærer, adjunkt eller lektor. Består av de tre hoveddelene pedagogisk teori, fag- eller yrkesdidaktikk og undervisningspraksis. I utdanningsprogrammene for lærere ved universiteter og høyskoler er nå den praktisk-pedagogiske utdanningen integrert i fagstudiet.