Vurdering er bedømmelse av en elev eller students læringsprosess og læringsresultater.

Vurderingen kan være med eller uten karakter. I både grunnskolen og i videregående opplæring benyttes begge vurderingsmåtene. I grunnskolens barnetrinn (1.–7. årstrinn) brukes bare vurdering uten karakter. På ungdomstrinnet (8.–10. årstrinn), i videregående opplæring (11.-13. årstrinn) og i høyere utdanning brukes vurdering både med og uten karakter. På ungdomstrinnet og i videregående opplæring brukes tallkarakterer (1-6), mens det i høyere utdanning brukes bokstavkarakterer (A-F).

Individrelatert, grupperelatert og målrelatert vurdering

Den individrelaterte vurderingen tar utgangspunkt i eleven eller studentens tidligere prestasjoner, i motsetning til den grupperelaterte, hvor medelevene eller medstudentenes prestasjoner er målestokken, og den målrelaterte, hvor elevene eller studentene vurderes mot opplæringsmålene (kompetansemål) som er satt for dem i læreplanverk og emneplaner. I grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning er vurderingen målrelatert.

Summativ vurdering

Summativ vurdering summerer opp hvor langt eleven/studenten har nådd i forhold til de oppsatte læreplanmål. Dette kan skje a) underveis i undervisningen, oftest muntlig og uformelt b) i forbindelse med mer formelle samtaler med elev og eventuelt foresatte i løpet av hvert semester c) i form av formell karakter, med utdypende kommentarer, ved avslutning av høst- og vårsemesteret d) som standpunkt eller eksamenskarakter ved slutten av opplæringen. Hensikten med summativ vurdering er bedømmelse for eksempel for rangering eller sertifisering.

Formativ vurdering

Formativ vurdering skjer primært underveis i undervisningen og tar utgangspunkt både i læreplanmål og prestasjonene til hver enkelt elev eller student. Den kan være både formell (formelle samtaler eller skriftlige meldinger, og utdyping av karakter) og uformell (tilbakemeldinger i timen), og inneholder normalt veiledning om hva eleven/studenten bør gjøre for å utvikle seg videre. Hensikten med formativ vurdering er læring.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg