Yrkesdidaktikk er metoder for å undervise yrkesfaglige læringsprosesser.

Yrkesdidaktikken beskriver og begrunner læringsprosesser som trener elever til yrkesutøvelse i sitt fag. Det handler om hva man skal lære i faget, hvorfor dette er viktig å lære og hvordan undervisningen skal legges til rette gjennom undervisning og læretid. Yrkesdidaktikk er et fag i yrkesfaglærerutdanningene og en del av den yrkespedagogiske vitenskapen.

Mangfold av yrkesdidaktikker

Yrkesdidaktikk er en type fagdidaktikk med mange spesialiseringer. Hvert enkelt yrke har sin fagdidaktikk, man underviser ulikt i sømfag og bygg- og anleggsteknikk, og innen yrkesfagene er det et stort mangfold med rundt to hundre yrkesfag.

Av praktiske årsaker, men også siden yrkesfagene deler viktige fellestrekk, er yrkesdidaktikken samlet i felles studieprogram.

Utvikling av yrkesdidaktikk

Begrepet yrkesdidaktikk referer til både forskning og praksis i yrkesfag med mål om å frembringe kunnskaper og redskaper som kan brukes av aktører i yrkesopplæring. Innen yrkesdidaktikken utvikler man kunnskap, kompetanse og ferdigheter for å gjøre elever og lærlinger i stand til å utføre arbeidsoppgaver i spesifikke yrker. Mer overordnet skal fag- og yrkesopplæring ruste elever og lærlinger til å ta del i arbeids- og samfunnsliv. Yrkesdidaktikken dreier seg dermed også om dannelse av eleven.

Fagenes innhold og begrunnelse

Hvert av de yrkesfaglige studieprogrammene har klart definerte kompetanse og kunnskapsmål som skal sikre at elever og lærlinger får opplæring som er relevant for yrket de studerer til. De gjeldende læreplanene for yrkesopplæringen ble laget gjennom den såkalte Fagfornyelsen der faglige råd for hvert av de yrkesfaglige programområdene beskrev sluttkompetansene for fagene med definisjoner av hva eleven eller lærlingen skulle kunne etter endt opplæring.

System og samarbeid

Innen yrkesdidaktikken er man opptatt av å få de ulike delene av yrkesopplæringen til å fungere og samarbeide best mulig.

Norsk yrkesopplæring kjennetegnes som et blandet system, hvor stat, industri, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner samarbeider om yrkesopplæringens innhold. Samtidig skal skoleeiere, yrkesfaglærere og veiledere for lærlinger i praksis sørge for at opplæringen er hensiktsmessig organisert og gjennomført.

Derfor er yrkesdidaktikken sentral for å utforme undervisning som knytter sammen de mange hensynene som må tas i møtet mellom standardiserte mål, rammevilkår i skole og bedrift, lærlingenes individuelle forutsetninger og målsetninger om fagbrev eller svennebrev, eventuelt kompetansebevis.

Studier i yrkesdidaktikk

Yrkesdidaktikk inngår som en obligatorisk del av yrkesfaglærerutdanningen. Man kan studere yrkesdidaktikk ved flere universiteter og høgskoler på både bachelor- og masternivå.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Gessler, M., & Herrera, L. M. (2015). Vocational didactics: core assumptions and approaches from Denmark, Germany, Norway, Spain and Sweden. International journal for research in vocational education and training, 2(3), 152-160.
  • Mayen, P. (2015). Vocational didactics: Work, learning, and conceptualization. Francophone perspectives of learning through work: Conceptions, traditions and practices, 201-219.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg