fagopplæring

Artikkelstart

Fagopplæring er en planmessig yrkesutdanning fra og med grunnkurs frem til avsluttende fagprøve eller svenneprøve i lærefag.

Hovedmodellen er at de unge går to år i videregående skole og deretter to år i lære. Læretiden avsluttes med en fagprøve (svenneprøve) som bedømmes av en prøvenemnd. Den enkelte fylkeskommune kan også gi adgang til å begynne i lære uten to år på skole først. Da må de samme teorikunnskaper fås i lærlingskole eller på annen måte.

For arbeidstaker over 21 år kan det fritt inngås lærekontrakt. Det er da fire års læretid i de fleste fag, men det gis fradrag for relevant skole og arbeidspraksis. Voksne med lang praksis har rett til å gå opp til fagprøve for å dokumentere sin kompetanse (se praksiskandidat). Staten og/eller fylkeskommunen gir direkte tilskudd til lærebedrifter.

Ungdom med rett til treårig videregående opplæring som ikke får læreplass, har rett til å fullføre sin opplæring i lærefag på skole. De kan ved avslutningen fremstille seg til fagprøven.

Institusjoner

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for gjennomføringen av opplæringsloven som regulerer fagopplæringen. Et samarbeidsorgan med bred representasjon fra partene i arbeidslivet bistår som sakkyndig organ. Mer enn halvparten av medlemmene i dette organet skal representere næringslivet med like mange fra arbeidstakerne og arbeidsgiverne. For hvert fagområde under loven skal det være et faglig råd, og i fylkene er det opprettet yrkesopplæringsnemnder. Disse nemndene er fylkeskommunale organer som skal styre arbeidet med den praktiske opplæringen i bedriftene innenfor de rammer som er satt. Nemndene har også ansvaret for, på vegne av fylkeskommunene, å formidle elevene til lærebedriftene. De skal gi råd og informasjon til fylkeskommunen i saker som gjelder fagopplæringen både i den videregående skolen og i arbeidslivet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg