Voltameter, apparat til måling av den elektrisitetsmengde (ladning) som passerer en ledning i en viss tid. Målingene utføres ved å veie den stoffmengden som felles ut av strømmen ved elektrolyse. Alminnelig er sølvvoltameter og kobbervoltameter. Til måling av energiforbruket i et likestrømnett kan brukes knallgassvoltameter, som skiller ut en blanding av oksygen og hydrogen ved elektrolyse av vann. En strøm på 1 ampere utvikler 10,44 cm3 knallgass per minutt ved 0 °C og 1 atm trykk.