Kjemonasti, bevegelser av plantedeler, forårsaket av kjemiske stimuli. Som andre nastiske bevegelser (se nastier) påvirkes ikke bevegelsesretningen av den utløsende faktor, men er alltid den samme. Et godt eksempel er de insektfangende solduggartene. Bladene er her tett besatt med klebrige kjertelhår, som insekter setter seg fast i. De lange hårene langs bladkanten bøyer seg alltid innover (kjemonasti), mens de kortere hårene på selve bladflaten bøyer seg mot selve byttet (kjemotropisme). Jfr. kjemotropisme.