Tropismer, bevegelser hos fastsittende planter eller planteorganer i en retning som er bestemt av ytre påvirkninger, se bevegelse (bot.).