Termonasti, bevegelser av planteorganer pga. temperatursvingninger, se bevegelse (bot.).