Autotropisme, reaksjon hos planter som utløses etter en retningsdirigert bevegelse, tropisme. Når f.eks. en stengel har bøyd seg mot en lyskilde (fototropisme), vil denne bevegelsen senere kunne utlignes ved en autotropisme, som da er motsatt rettet. Se bevegelse (bot.).