Taksis, frie bevegelser av celler eller organeller indusert av en ytre faktor. Slike bevegelser finnes hos mange encellede organismer (bakterier, alger), svermesporer (mange alger og sopp) eller sædceller (karsporeplanter og noen nakenfrøede planter). I de fleste tilfeller er den bevegelige cellen utstyrt med cilier (flageller), men i noen tilfeller foregår det som en krypende, amøboid bevegelse, som hos slimsopp. Hvis bevegelsen er rettet mot den påvirkende faktor, kalles det positiv taksis, er den rettet bort fra denne faktor, kalles det negativ taksis. Den ytre årsak kan være lys, f.eks. bevegelse av kloroplaster i celler i blad hvor pigmentet fototropin deltar (fototaksis), kjemiske stoffer (kjemotaksis), varme (termotaksis) m.m.