Til å varsle sivilbefolkningen om viktige meldinger eller luftangrep finnes det vel 1200 varslingsanlegg som kan gi tre signaler i sirener (tyfoner). Viktig melding – lytt på radio: 3 signalserier à 3 støt med ett minutts opphold mellom seriene; dette signal gis også med kirkeklokker, ved ringing i 3 serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at man skal lytte på radio for nærmere orientering. Det kan bli brukt når myndighetene ønsker å gi befolkningen en melding av stor viktighet, f.eks. for å varsle at ordre om mobilisering eller oppsetting av sivilforsvarsstyrker vil bli sendt ut, at krigsutflytting skal gjennomføres, eller for å varsle om truende fare (f.eks. gass eller radioaktivt nedfall). Signalet kan også brukes i fredstid for å varsle befolkningen om stor fare som ikke kan varsles på annen måte, eller for å kalle inn hjelpestyrker ved katastrofer. Flyalarm: Korte støt i ca. 1 minutt; signalet betyr fare for angrep – søk dekning. Faren over: Ett langt støt i ca. ½ minutt; signalet betyr at faren eller angrepet er over.