Toppjakt, jakt med rifle på skogsfugl som beiter i topp på furu, bjørk m.m.