Skogsfugljakt, jakt på storfugl, orrfugl og jerpe. Drives fortrinnsvis med stående fuglehund eller som støkkjakt, hvor jegeren selv skremmer opp fuglen fra bakken. På senhøsten utøves også såkalt toppjakt med skjellende hund. Hunden skjeller på fugl som beiter/sitter i et tre, mens jegeren smyger seg inn på skuddhold. Toppjakten foregår vanligvis med rifle. Skogsfugljakt er tillatt i tiden 10. september–23. desember.