Syreveps, årevingeart i familien bladveps, Tenthredinidae. Den voksne er 5–8 mm lang og glinsende blåsvart med gulrøde ben. Larven blir opptil 12 mm lang, er gressgrønn og har 3 par brystføtter og 8 par vorteføtter på bakkroppen. Normalt lever den på planter i syrefamilien, særlig høymol og hønsegress. Larvene av 2. generasjon overvintrer i stengelmargen. En del larver oppsøker eple like før høsting med sikte på overvintring. De borer seg inn i fruktene, 1–2 cm lange runde, rette ganger, ofte flere i hvert eple. For å unngå dette er det viktig at de naturlige vertplantene (ugressplantene) ikke forekommer i frukthagen. Syrevepsen er utbredt i alle viktige fruktdistrikter i Sør-Norge.