Bladveps, insektfamilie i ordenen årevinger, Hymenoptera, underordenen planteveps. Ca. 300 arter registrert i Norge, trolig finnes det dobbelt så mange. De voksne bladvepsene lever av blomsternektar og pollen og larvene stort sett av bladene. Noen få arter lever av nåler på bartrær. Bladveps er 5–10 mm lange som voksne; svarte, gule eller grønne med 3 par klare vinger med mørkt ribbenett. Bakkroppen er kort og bred uten innsnøring. Larvene er 7–20 mm lange og ligner sommerfugllarver, men har 6–8 par bukføtter (sommerfugllarver har 2–5 par). De kan spise opp bladverket på kort tid, f.eks. nepebladveps og stikkelsbærbladveps, eller gnage ganger i frukt, f.eks. plommeveps.