Planteveps, insektunderorden i ordenen årevinger. Bryst og bakkropp er vokst sammen så de er uten innsnøring på bakkroppen, i motsetning til underordenen stilkveps (veps, snylteveps, maur, bier m.fl.). Hunnene hos planteveps har et kort eggleggingsrør som danner en sagformet leggebrodd. Larvene ligner sommerfugllarver, men de har flere vorteføtter på bakkroppen (alltid mer enn 5 par). Plantevepsene inndeles i 8 familier. En rekke viktige skadedyr hører til familiene bladveps, bartreveps og barveps, f.eks. nepebladveps, kjempetreveps og furubarveps. Trolig 780 norske arter.