Sukkerpalme er et tre i palmefamilien. Palmen blir ca. 10 m høy og stammer fra Sundaøyene. Foruten sukker gir den palmekål, sago, piassavabast og tekstilfibrer.