Palmer er planter som tilhører palmefamilien (Arecaceae). Palmer oppfattes av mange som et symbol på tropene, og de fleste artene har tropisk utbredelse. De er oftest lette å kjenne igjen fra andre planter. Bladene er finnete eller vifteformede og danner en stor dusk i enden av stammen. Stammen er vanligvis slank og med ringformede arr etter avfalne blader.Palmer kan være enstammede eller flerstammede, men de er sjeldent forgrenede. Hele artikkelen