Palmesukker er et sukkerholdig produkt som utvinnes fra plantesaften til forskjellige palmerarter. Det er særlig sukkerpalme (Arenga pinnata) og palmyrapalme (Borassus flabellifer) som brukes til produksjon av palmesukker.