Spurvefalk, fugleart i falkefamilien. En liten falk, lengde 30 cm, som forekommer både i Nord- og Sør-Amerika. Ryggen er rustrød med mørk vatring, vingene er blågrå og hodet har karakteristiske svarte, hvite og rødlige tegninger. Hannene er kraftigst farget. Den har ofte tilhold i byer og lever for en stor del av småfugl som spurver. Iblant kalt spurvehauk i Amerika, men må ikke forveksles med europeisk spurvehauk. Observeres tilfeldig i Europa, ikke påvist i Norge (2003).