Leonard Trelawny Hobhouse, britisk filosof og sosiolog; professor i sosiologi ved universitetet i London 1907–29, før det mangeårig lærer i Oxford. Han utviklet en sosiologisk evolusjonsteori som betoner betydningen av samfunnsmessige samarbeidsformer, og hvor konflikter oppstått pga. manglende samsvar i utviklingen av religiøse, politiske og teknologiske institusjoner spiller en viktig rolle. I sin sosiale utviklingslære over temaene samarbeid og konflikt forsøker han å forene liberalistiske og kollektivistiske synspunkter. Hobhouse øvde en viss innflytelse på mellomkrigstidens sosiale og politiske tenkning. Verker bl.a. Mind in Evolution (1901), Morals in Evolution (1906) og Principles of Sociology (4 bd., 1918–24).