S-blokken, fellesbetegnelse på gruppe 1 og 2 (alkali- og jordalkaligrunnstoffene) i grunnstoffenes periodesystem. Grunnstoffer i s-blokken er kjennetegnet ved at ytterste elektronskall kun inneholder s-elektroner, og de regnes som typiske kation-dannere.