Rusahjort, partået klovdyrart i hjortefamilien. Den har brun pels som er lysere på undersiden og bena. Geviret er grenet og opptil 111 cm langt med 6 takker. Skulderhøyde 85–110 cm, hanner er størst. Forekommer i gressområder og skog samt parklandskap. Utbredt på øyene i Indonesia. Innført flere steder, bl.a. Australia, New Zealand, Ny-Guinea, Mauritius og Komorene.