Russetid
Russetiden er full av både ritualer og riter.
Russetid
Av /NTB.

Rite er en symbolsk handling grunnet i skikk, tro og tradisjon, og som består av ulike ritualer. Det finnes en rekke ulike kategorier av riter, men det regnes med fire hovedtyper, som er kalenderriter, overgangsriter, innvielsesriter og kriseriter.

Begrepene riter og ritual brukes ofte om hverandre, og begge kommer fra det latinske ordet ritus, som kan oversettes med skikk. Men det er en viktig forskjell mellom de to begrepene. Rite er en symbolsk handling grunnet i skikk, tro og tradisjon, mens ritual er en fastsatt forskrift for seremoni. For eksempel er dåp en rite, mens handlingene som utføres under dåpen er ritualet. Begravelse er en rite, mens begravelsesseremonien er ritualet. Mens ritene er overbygningen, er ritualene dynamiske og i kontinuerlig endring.

Kalenderriter

Kalenderriter utføres på faste, årlige merkedager og årsfester.

Dette kalles også høytidsriter, og markerer spesielle anledninger eller begivenheter knyttet til nasjonale eller religiøse kalendere. Eksempler på kalenderriter er markeringen av nyttår, jul, påske og 17. mai.

Overgangsriter

Overgangsriter blir utført når et menneske går fra én status til en annen, for eksempel ved dåp, bryllup og død. Uttrykket overgangsriter (rites de passage) ble skapt av den franske etnologen Arnold Van Gennep.

Overgangsriter anvendes ved vendepunkt i menneskers liv, og ritualene skal lette overgangen fra det ene stadium til det andre. Gjennom overgangsritene skifter en status og går fra én sosial kategori til en annen, fra udøpt til døpt, fra gift til ugift, eller fra levende til død.

Innvielsesriter

Innvielsesritene er en type overgangsrite som markerer at en blir tatt opp i et fellesskap.

Innvielsesritene er viktige for å skape en følelse av fellesskap og tilhørighet i den nye status/gruppen man er opptatt i. Innvielsesriter markeres gjerne gjennom egne seremonier. Et eksempel på dette er når en innvies som speider og avlegger speiderløftet. Et annet eksempel er russedåp, som praktiseres på mange skoler, og som markerer begynnelsen på russetiden.

Kriseriter

Kong Olav 5. død
Lystenningen ved slottet da kong Olav 5. var død, er et eksempel på en kriserite.
Kong Olav 5. død
Av /NTB.

Kriseriter blir utført i farlige eller utrygge situasjoner, for eksempel i forbindelse med krig, terror, ved sykdom, brann eller ved begynnelsen på en reise.

Kriseritene oppstår gjerne spontant som en respons i vanskelige og krevende situasjoner. Tenning av lys og fakkeltog er eksempler på dette; I forbindelse med kong Olavs død 17. januar 1991 strømmet tusenvis av mennesker til slottsplassen og tente lys. Et annet eksempel på kriserite er rosetogene etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22.juli 2011.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Jan Sverre Knudsen

Artikkelen bør lenke til artikkelen Ritual. Riter er ritualer. Egentlig kunne de slås sammen. Kanskje slik at Riter angis i Ritual i faktaboks: også kjent som. Riter er litt litt gammeldags og eksotiserende. Det brukes om noen av ritualene til fjerne folkeslag.

svarte Guro Djupvik

Hei, Jan Sverre!
Takk for innspillet, vi følger dette opp når vi får en fagansvarlig for kategorien.

Vennlig hilsen Guro i redaksjonen

svarte Eivind Falk

Jeg har skrevet en ny artikkel, og linket til ritual slik Jan Sverre foreslo. Enjoy!

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg