Rapp, slekt i gressfamilien med ca. 300 arter i tempererte og kalde land, de fleste arter er flerårige. Småaksene har flere blomster, agnene er taklagt og med skarp kjøl og uten snerp. I Norge 15 arter. Engrapp – og enkelte av dens underarter – er meget alminnelige over hele landet og er noen av våre viktigste og beste beitegress. Vanlige er også markrapp, lundrapp og den ettårige tunrapp, som mest opptrer som ugress. I fjellet vokser fjellrapp og andre arter, derav noen med toppspirende småaks. På Galdhøpiggen går mykrapp opp til 2300 moh. I antarktiske strøk vokser tussokgress, som danner store tuer.