Engrapp, flerårig art i gressfamilien. 20–90 cm høy, grønnaktig eller blåaktig topp. Engrapp er én av minst fire småarter i Poa pratensis-gruppen som er apomiktisk, det vil si den setter frø uten befruktning. Engrapp er et godt og viktig beitegress, vanlig i hele landet. Se også rapp.