Lundrapp, flerårig art i gressfamilien. 30–70 cm høye strå med fåblomstrede småaks og smale blad. Det øverste stråbladet står ca. 45 ° ut fra stengelen og har gitt lundrapp tilnavnet «heil Hitler-gress». Lundrapp er en sirkumpolar art som er vanlig på tørre steder i hele landet, opp til 1350 moh. i Hordaland.