Grasfamilien

Gressfamilien er en familie enfrøbladede planter. De fleste er ett- eller flerårige urter, men det finnes også arter (i bambusgruppen) som er treaktige, med stammer inntil 40 meter høye og så tykke at de kan brukes til bygningstømmer.. Hele artikkelen