Gressfamilien er en familie enfrøbladete planter. Kornartene, som er våre viktigste matplanter, og mange av de viktigste fôrplantene, særlig i de nordlige tempererte strøk hører til gressfamilien. De fleste artene i familien er ett- eller flerårige urter, men det finnes også arter som er treaktige, med stammer opptil 40 meter høye og så tykke at de kan brukes til bygningstømmer. Hele artikkelen