Rappslekta

Rapp er en slekt i gressfamilien med cirka 300 arter i tempererte og kalde land. De fleste arter er flerårige. Småaksene har flere blomster, agnene er taklagt og med skarp kjøl og uten snerp.I Norge er det 15 arter: Engrapp – og enkelte av dens underarter – er meget alminnelige over hele landet og er noen av våre viktigste og beste beitegress. Vanlige er også markrapp, lundrapp og den ettårige tunrapp, som mest opptrer som ugress. Hele artikkelen