Småaks, kort, fåblomstra aks som utgjer ein del av aks eller topp hos grasartane. Småakset har to ytteragner nedst (ytst) og ein eller fleire blomar, kvar med inneragn og forblad, oppetter ein midtstilk.