Polarskjørbuksurt (Cochlearia groenlandica) er en to- til flerårig urt i slekta Cochlearia i korsblomstfamilien. Den er 1–30 cm høy med hele og saftige blader. Blomstene er hvite og skulpene avlange. Polarskjørbuksurt er en sirkumpolar art som bl.a. vokser på Svalbard, men er ikke funnet i Norge.