Polarkarse, flerårig urt i korsblomstfamilien, underart av engkarse. 5–30 cm høy, finnete, tykke blad, blomstene er blekfiolette, skulpene er lange og tynne. Polarkarse vokser i små tuer i snøleier og våte steder i fjellskog og på snaufjellet. Sirkumpolar art som finnes fra Telemark til Finnmark.