mygg

Mygg. Stikkmygg som suger blod fra menneske. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Mygg som suger blod fra menneske.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Mygg tilhører en insektunderorden i ordenen tovinger, som kjennetegnes ved at antennene har minst seks ledd. Det er kjent rundt 14 000 arter av mygg, fra alle verdensdeler. I Norge kjenner man om lag 1500 arter, men trolig finnes tusen til. Mygg spiller en medisinsk rolle som sykdomsoverførere (vektorer) og fordi de gir kløende, plagsomme stikk.

Faktaboks

også kjent som:
Nematocera

Utseende og levevis

De fleste mygg har slank kropp, smale vinger og lange ben, men blant annet hårmygg og knott har tykkere, fluelignende kropp og brede vinger. Hos stikkmygg er kropp, ben og vingenes årenett skjellkledd. De små sommerfuglmyggene har kropp og vinger dekket med hår og skjell. Myggenes størrelse varierer fra 0,5 mm hos de minste gallmyggene til 50 mm kroppslengde og et vingespenn på opptil 100 mm hos et kinesisk stankelben.

Blodsugere er stikkmygg, knott, mange svi-knott og sandmygg som papataciamygg. Mange ikke-blodsugende mygg lever av nektar, det gjør også hannene til de blodsugende artene. For øvrig er det mange voksne som ikke tar næring til seg (for eksempel stankelben).

Mygglarvene er oftest lange, sylindriske, med mer eller mindre vel avgrenset hodekapsel. Larvene til familier som stikkmygg, fjærmygg og knott lever i vann. Soppmyggenes larver utvikles i sopp og forråtnende plantedeler. Larver av gallmygg angriper stengel, blad og frukter, mange frembringer galler av forskjellig form og størrelse. Hærmygg er kjent på grunn av larvenes vandringer. Hos noen gallmygg av slekten Miastor forekommer pedogenese, det vil si formering i larvestadiet.

Fordi det hos mange typer mygg kun er hunnen som suger blod, er det hunnen som overfører sykdom og som ellers også er til besvær. Hudreaksjonen etter stikk av mygg (og knott) skyldes i det vesentlige allergiske reaksjoner på stoffer i spyttet som insektene fører inn i stikksåret.

Stikkemygg

I Norge er det påvist 36 stikkemyggarter, og stikkemyggen er utvilsomt medisinsk sett den viktigste myggtypen. I Norge tilhører de fleste stikkemygg som stikker mennesker, slekten Aedes. I tropiske land kan Aedes overføre sykdommer som filariasis, gul feber og denguefeber. Anopheles-mygg, som først og fremst er kjent som vektor for malaria, finnes også i Norge, men volder oss lite besvær.

Det finnes i Norge flere myggarter som i utgangspunktet kan overføre infeksjoner, men de virus og parasitter som andre steder i verden overføres med mygg, finnes ikke i Norge. Det er imidlertid holdepunkter for at bærplukkersyken, en sykdom med utslett, leddbesvær og feber, og som har forekommet i en avgrenset del av Norge, er en myggoverført virusinfeksjon.

Utviklingen av stikkemygg fra egg og larver foregår i stillestående grunne dammer.

Knott

Knott, som vi har 45 arter av i Norge, ligner små fluer. En av de mest plagsomme artene er tunefluen. I Afrika overfører knott elveblindhet (onchoerciasis). Sviknott er en spesiell type små, spinkle og innpåslitne knott. Den trenger inn gjennom porer i sokker og strikkede plagg og lar seg ikke stoppe av myggnetting. Utviklingen av knott fra egg og larver foregår på steiner og planter i rennende vann.

Sandfluer

Sandfluer eller sandmygg, finnes ikke i Norge. De er dårlige flygere og har størst medisinsk betydning som vektorer for parasittsykdommen leishmaniasis. Bakteriesykdommen bartonellose overføres også av sandfluer.

Forebygging av myggestikk

Man kan beskytte seg mot mygg (og knott) ved å bruke myggoljer, myggstift og lignende preparater. Preparater som innholder DEET, dietyltoluamid, er mest effektive. I Norge er det ulovlig å selge preparater som inneholder over 20 prosent DEET.

Myggnett impregnert med permetrin reduserer risikoen for myggestikk og malaria betraktelig. I tropiske strøk vil slike nett også kunne beskytte mot andre insektoverførte sykdommer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg