Soppmygg, insektfamilie i underordenen mygg. Ca. 2000 arter er kjent i verden, derav trolig minst 500 i Norge. De er gjerne svarte til gulbrune, små, med lange, gjerne 16-leddede følere, klare vinger og lange, slanke ben. Hos de fleste artene er larvene lange og ormformede og lever på fuktige lokaliteter av råtnende planter eller i sopp. Noen kan opptre som skadedyr i sjampinjongkulturer. Hærmygg er nær beslektet og regnes av noen til samme familie.