Hårmygg, insektfamilie i ordenen tovinger. 7 norske arter. Ca. 1 cm lange, tett hårete, trege fluelignende mygg som lever av blomsternektar. De jordgrå, 1,5 cm lange fotløse larvene, som har sterkt kitinisert hode, lever i jorden av råtnende plantedeler. Periodisk kan russeflue, Bibio pomonae,opptre i store masser, særlig i Nord-Norge. I komposthauger forekommer også av og til store mengder av hagehårmygg, Bibio hortulanus.