Pedogenese, forplantning i larvestadiet ved ubefruktede egg. Hos enkelte myggarter (Miastorspp.) utvikles eggene i hunnlarven til nye larver som eter opp mororganismen. Utvikling av iktenes mellomstadier (sporocyste og redie) kan oppfattes som en form for pedogenese. Pedogenese kan betraktes som en spesiell form for neoteni.