Norsk språkhistorie Forstørr Forminsk

  1. 500–700
  2. 700–1350
  3. 1350–1525
  4. 1525–

Mellomnorsk, språket i Norge i senmiddelalderen (ca. 1370–1525), også kalt yngre norrønt.

Svartedauden (1349–50) hadde katastrofal virkning for boklig opplæring og kulturell tradisjon. Det er rimelig å sette et språklig skille et par tiår etter dette; de nye generasjonene av skriftkyndige etter svartedauden var ikke like normbundne som før, og talemålet kom sterkere til syne i skriftspråket. Selv om man altså kan se et (uskarpt) skille i skriftspråket, kan utviklingen i talemålet ha vært mer gradvis.

Man kan sette et annet skille ved 1520-årene, da skriftlige kilder, særlig brev (diplomer) og andre dokumenter, viser at norsk skriftspråk stort sett er avløst av dansk. Dette skillet er likevel uskarpt; dansk stod sterkt fra om lag 1450 og var fra da av omtrent enerådende i brev fra sentraladministrasjonen. På den annen side brukes en del norsk i diplomer frem til om lag 1550, noen faste vendinger og lignende enkelttrekk frem til om lag 1600.

I løpet av perioden kom antagelig dialektene frem til den formen de ennå hadde på 1800-tallet. U-omlyden går tilbake, þ blir avløst av t og d (tak, du), ð (tegnet for stemt th-lyd) var omtrent borte før 1350. Skillet mellom kort, lang og overlang rotstavelse ble jevnet ut til lang i det meste av landet, enten med lang vokal (mest typisk i vestnorsk, for eksempel gamal) eller med lang konsonant (mest typisk i østnorsk, for eksempel gammal). Bortfall av n i utlyd og til dels av r i utlyd og i trykksvak stilling gav opphav til former som mi, ho, soli (for mín, hon, sólin) og gode, dei (for góðir, þeir).

Sammenfall og forenkling i bøyningssystemet fortsatte. Dobbelt bestemmelse (den gode mannen) tiltok. Svensk innflytelse var sterkest i begynnelsen av 1400-tallet; den danske innflytelsen økte i takt med gjennomføringen av dansk administrasjon sentralt og regionalt. Mengder av danske og tyske lånord kom inn. Også boktrykkerkunsten og reformasjonen kom til å styrke den danske innflytelsen på norsk.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.