Norrønt var eit språk brukt i Noreg i perioden 700–1350. Det vart også brukt i område som vart busette frå Noreg i denne tida, som Island, Færøyane, Shetland og Orknøyane. Moderne norsk, islandsk og færøysk kjem frå norrønt. Norrønt er bevart i innskrifter med runer frå vikingtida og mellomalderen. Dei er mellom anna å finne på trestykke, stein og bein. Hele artikkelen