Levulinsyre, γ-ketovaleriansyre, organisk syre som i ren tilstand består av fargeløse krystaller med smeltepunkt 33–35 °C og kokepunkt 245–246 °C, formel CH3COCH2CH2COOH. Lett løselig i vann og i etanol. Fremstilles teknisk av cellulose ved behandling med saltsyre. Anvendes for en rekke formål i kjemisk industri, bl.a. til fremstilling av løsemidler, aromastoffer og legemidler. I tillegg har levulinsyre en del rent teknisk anvendelse.