Melkemaskin, elektrisk maskin som suger melken ut av dyrets melkekjertel (jur) og transporterer den gjennom slanger til et spann (spannmelkeanlegg), eller gjennom slanger og rør til en tank (rørmelkeanlegg; se gårdstanksystemet). Melkemaskin for ku har fire spenekopper, for geit to, én for hver spene. Spenekoppen har to rom. Det indre rommet (melkekammeret) dannes av spenegummien, som opptil slutter tett om spenen og nedtil går over i den korte melkeslangen, hvor det er vedholdende vakuum. Pulsatoren sørger for et regelmessig vekslende vakuum i spenekoppens ytre rom (pulseringskammeret) mellom spenegummien og en spenekopphylse av metall. Når pulsatoren gir forbindelse med vakuumledningen, retter spenegummien seg ut, og melk strømmer fra spenen (melkefasen). I neste øyeblikk får pulseringskammeret forbindelse med atmosfæren, spenegummien klapper sammen om spenen, og melkestrømmen opphører (massasjefasen).