Plantemaskiner, maskiner med et skjær som trekker opp en fure for plantene og et par skråstilte presshjul som trykker jorden fast til omkring de nedsatte plantene. På de enkleste typer må plantene settes direkte ned i furen med hånd. Ofte har de en mekanisme som mater plantene ned i jorden.