Åkersprøyte, landbruksredskap, båret eller slept av traktor for å spre kjemiske plantevernmidler i åkeren. Består av en væsketank, en pumpe drevet via traktorens kraftoverføringsaksel, og en slangebom med dyser som sørger for jevn fordeling av plantevernmiddelet ut til plantene. Utsprøytet mengde blir regulert gjennom traktorens fremdriftshastighet, motorturtall, uttynningsgrad på væsken og væsketrykk.