Melkerobot, automatisk melkeutstyr for storfe som består av vaskeenhet, melkeenhet, innredning og styringsenhet med computer. Hver ku har en sensor på seg, via denne blir hvert enkelt dyr registrert av styringsenheten når det er på plass i roboten. Computeren registrerer hvor lang tid det er gått siden forrige melking, melkemengde i hver spene, melkekvalitet, og den porsjonerer ut en kraftfôrrasjon til kua. Før melking starter, blir hver spene vasket. Melkeenheten lokaliserer spenene på kuas jur, setter på spenekoppene og tar dem av igjen når en spene er tom. Melkeroboter har fått en viss utbredelse i Norge fra 2000 i større besetninger i løsdriftfjøs som drives i samdrift.