kompasskorrigering

En kvalifisert korrigør foretar en deviasjonsundersøkelse på skip og reduserer deviasjon ved å flytte magneter i natthuset.
Kompasskorrigør
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Kompasskorrigering er å justere magnetkompassetskip slik at det viser mest mulig korrekt retning mot magnetisk nord. Det betyr at man reduserer deviasjonen (kompassfeilen) ved å plassere magnetisk materiale rundt kompasset, slik at man best mulig opphever den magnetiske påvirkningen fra selve skipet. Etter korrigeringen vil kursene som styres dermed bli mer nøyaktige. Det magnetiske materialet (kompensasjonsmidlene) som benyttes under korrigeringen er normalt plassert i natthuset.

Faktaboks

Uttale
kompˈasskorrigˈering
Også kjent som
kompassjustering

Korrigering av kompasset gjøres alltid når skipet er nytt, men skal også gjøres med jevne mellomrom og når skipet er bygget om, eller lenge har ligget i opplag. Den utføres oftest av en kvalifisert kompasskorrigør. Tidligere skulle disse være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Alle navigatører med skipsførerutdannelse skal i henhold til STCW-konvensjonen ha gjennomgått teorien bak kompasskorrigering, og dermed være i stand til å både kontrollere og gjøre enkle korrigeringer av magnetkompassets deviasjon.

Betydningen av nøyaktig kompass kan illustreres ved følgende eksempel: Er man avhengig av å seile etter bestikk (fart og kurs) vil én grad feil på kompasset og en farten på 15 knop medføre en feil i posisjon på 6,3 nautiske mil i løpet av ett døgn. Eksempel på konsekvenser av feil i bestikket var forliset av D/S Norge i 1904. Dette skjedde sannsynligvis som følge av feilvisning på kompasset.

Prosedyre for kompasskorrigering

I natthuset er det plassert magneter og magnetisk "bløtt" jern som kan flyttes for å redusere kompassets påvirkning fra skipets magnetfelt.
Natthus
Lisens: CC BY SA 3.0

IMO stiller krav til at kompasset skal være korrigert og i henhold til spesifikke standarder slik at deviasjonen er på et minimum og at det finnes oversikt over deviasjon oppslått på brua (tabell og kurve). Når kompasset korrigeres gjøres det ved å systematisk kompensere for skipets forskjellige magnetiske komponenter. Dette gjøres ved å flytte magneter eller magnetisk bløtt materiale som er plassert i natthuset. Når man har korrigert kompasset bør maksimal deviasjon være innenfor +/- 5°. Prosedyren for korrigering er som følger:

  1. Foreta et par svinger, samt oppbakking for å riste skipet fri for halvfast magnetisme.
  2. Fjern jernet i Flinders bar (hvis kompasset har slik).
  3. Plasser krengemagneter under kompasset i halv høyde i holderør.
  4. Legg skipet an i magnetisk østlig kurs og juster langskipsmagneter til deviasjon er lik null. Kursene kan overvåkes ved hjelp av peileskive mot landmerker, eller mot en nøyaktig gyro- eller satellittkompass.
  5. Legg skipet an i magnetisk sydlig kurs og juster tverrskipsmagnetene til deviasjonen er lik null.
  6. Kontroller deviasjon for nordlig og vestlig kurs.
  7. Legg skipet an i sydvestlig kurs og skyv kvadrantkulene symmetrisk slik at deviasjonen blir null. Kulene må ikke dreies.
  8. Drei skipet til nordvest og nordøst. Ved stor deviasjon, halver kuleforskyvningen.
  9. Sving fartøyet langsomt rundt og noter deviasjonen for hver 10. grad og før dette opp i en deviasjonstabell og tegn kurve. Alternativt beregnes deviasjon basert på deviasjonskoeffisientene A, B, C, D og E (se under).
  10. Noter korrigeringen i dekksdagboken.

Beregning av deviasjonskurve

Deviasjon på et kompass kan finnes ved å peile objekter i en kjent retning, eksempelvis solen i oppgang eller nedgang.
Deviasjonsundersøkelse
Lisens: CC BY SA 3.0

Kjenner man deviasjon på alle kvadrantkurser (N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V og NV) kan koeffisienter og deviasjon (dk) beregnes for alle kurser (k) som følger:

dk = A + B sin k + C cos k + D sin 2 k + E cos 2 k , og består av følgende deler:

Halvsirkeldeviasjon (leddene B sin k + C cos k), som skyldes skipets faste magnetisme og vertikalt indusert flyktig magnetisme.

Kvadrantdeviasjon som skyldes horisontalt indusert flyktig magnetisme: a. I symmetrisk fordelt jern (D sin 2 k). b. I usymmetrisk fordelt jern (E cos 2 k).

Konstantdeviasjon (A). Denne kan være av både magnetisk og umagnetisk natur (eksempelvis oppstillingsfeil). Som regel er den ubetydelig.

I tidligere tider, da magnetkompassets betydning var større enn i dag, fantes instrumenter som var spesielt konstruert for å kunne gjennomføre deviasjonskontroll og korrigering uten å ha optisk sikt til gode referanser (peilinger) til land eller ha tilgang på gyrokompass. Deflektoren som kunne monteres på toppen av kompasset er eksempel på et slikt instrument.

Beregning av deviasjon på elektroniske magnetkompass

I likhet med godkjente magnetkompass på større skip vil mindre elektroniske magnetkompass (fluxgatekompass og lignende) som benyttes på mindre båter være beheftet med deviasjon. Slike kompass vil ofte ha en funksjon i programvaren som gjør korrigeringen enkel. Når båten går med sakte fart legges roret over i en fast vinkel. Etter at båten er kommet i konstant sving registrerer programmet avvik fra et lineært svingeforløp og kalkulerer deretter dette som deviasjon. Avvikene legges sammen med informasjon om misvisningen inn i minnet og kompasset kan dermed i teorien vise rettvisende kurser.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg