Knottblom, art i orkidéfamilien. 10–25 cm høy med bare ett eggformet blad, som er 4–5 cm langt, og små gulgrønne blomster i en lang, smal klase. Knottblom vokser på kalkrike myrer på Østlandet, men er utryddet på mange av voksestedene pga. grøfting. Fredet i Norge.